N | F | D

 

is niet zomaar natte vinger werk. De beoordeling moet vanzelfsprekend zoveel mogelijk geobjectiveerd worden. Hiertoe worden duurzaamheidscriteria (*) als hulpmiddel gebruikt. Een jury bestaande uit professionelentevens de bijzondere vermelding 'uitmuntend' krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met het vernieuwende karakter en de voorbeeldfunctie ervan voor de hele kustregio. Een 'beloftevol' project krijgt van de jury tips mee om de duurzaamheid te verhogen en zo alsnog mee te dingen naar een award in de volgende editie.

 

Op woensdag 26 februari 2014 tijdens het Kustforum dat plaatsvond in het casino te Koksijde, werden voor de vijfde maal de awards 'Duurzaam Kustproject 2014' uitgereikt aan de winnende projecten.

Alle informatie over de winnende projecten van de afgelopen jarenProjecten'  en in de volgende publicaties editie 2014editie 2012editie 2010, editie 2008, editie 2006.

(*) Dit zijn de duurzaamheidscriteria

 • Blijk geven van een streven naar innovatie
 • Ontwikkelen van een visie op lange termijn, dat wil zeggen denken en handelen in het voordeel van de huidige generaties zonder dat het nadelige effecten heeft voor volgende generaties
 • Vermijden van schadelijke gevolgen
 • Uitgaan van een stevige wetenschappelijke basis
 • Afstemming tussen verschillende beleidsniveaus en met de lokale situatie
 • Rekening houden met milieukosten en -baten
 • De samenwerking bevorderen tussen diverse beleidsniveaus en tussen verschillende sectoren
 • Blijk geven van aandacht voor communicatie en participatie
 • Nastreven van solidariteit en sociale rechtvaardigheid

Award 'Duurzaam Kustproject' 2014

Foto Jan

In 2012 werd op het kustforum een oproep gelanceerd naar duurzame projecten aan de kust. Ieder project met een aantoonbare positieve impact op de duurzame ontwikkeling van de kust kwam in aanmerking. Het is belangrijk om het positief effect van de projecten op de duurzame ontwikkeling van de kust zo objectief mogelijk in te schatten. Een professionele jury beoordeelde op 28 oktober 2013 alle ingezonden projecten aan de hand van vooraf vastgelegde duurzaamheidscriteria (*).

 In totaal dienden 10 projecten een aanvraag in om mee te dingen naar de awards 2014. Vier projecten vielen in de prijzen:

Het Zeeheldenplein (Kathleen Bernaert en Tomas De Brauwere - Afdeling Kust (MDK), Jean Vandecasteele en Kristof Billiet - Stad Oostende)

Renovatie oude spuisluis Blankenberge (Kathleen Bernaert en Sammy Ferret - Afdeling Kust (MDK), Jurgen Bogaert - VVW-Blankenberge)

Herinrichting Sint-Donaaspark Zeebrugge (Miguel Berteloot en Ilse Vansevenant - Stad Brugge)

Groene Halte + Wandelroute 'Zwinduinen en -polders' (Hannah Vannieuwenhuyse - ANB, Herman Caulier - Licht en Liefde, Hannelore Denolf - Westtoer, Delphine Grandsart - TreinTramBus)

In 2016 worden de volgende awards uitgereikt.

Meer informatie over de winnende awards kun je terugvinden op de pagina 'projecten' en in de publicatie 'De kust kijkt verder 2014'.

 

Award 'Duurzaam Kustproject' 2012 

  Foto Janvan 2010, 2008 en 2006  in 2012 De lichtenlijn te Heist (Kathleen Bernaert, MDK Afdeling Kust)

De veerdienst Nieuwpoort en Oostende (Isabel D'Hooghe, MDK Afdeling Kust)

Het Oostends Krekengebied (UITMUNTEND PROJECT Klaas De Smet VLM en Wim Pauwels Agentschap voor Natuur en Bos)

125 jaar Kusttram (Luc De Man en Dirk Schokaert van De Lijn)

De projecten werden tevens gebundeld in de publicatie 'De Kust kijkt verder 2012' gratis te verkrijgen bij info@kustbeheer.be.

Award 'Duurzaam Kustproject' 2010

 

  Foto Jan

Na de lancering van de oproep naar projecten in het najaar 2009, dienden twaalf kandidaten hun aanvraag in voor een Award 'Duurzaam Kustproject 2010'. Een jury van professionelen toetste de aanvragen aan de duurzaamheidscriteria. Voor deze derde editie (2010) verdienden zes projecten een Award die op 1 juni ll. 2010 uitgereikt werd uit handen van Vlaams minister-president Kris Peeters en gedeputeerde Guido Decorte in het Fort Napoleon te Oostende.

 

Twee van de winnende projecten kregen de bijzondere vermelding 'Uitmuntend project' namelijk de 'Internationale Tweedaagse van Blankenberge' en 'Omgevingswerken Duin en Zee'

 • Jan Mees, Vlaams Instituut voor de Zee;
 • Ann-Katrien Lescrauwaet, Vlaams Instituut voor de Zee;
 • Anne Vandermeulen, gebiedswerker Provincie West-Vlaanderen;
 • Claude Willaert, Steunpunt NME-kust, provincie West-Vlaanderen
 • Lode Vanden Bussche, verantwoordelijke Dienst Economie, provincie West-Vlaanderen;
 • Griet Geudens, Duurzaamheidsambtenaar van Toerisme Vlaanderen;
 • Jean-Louis Herrier, Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid;
 • Miguel Berteloot, Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust van de Vlaamse Overheid
 • Thomas Ducheyne, Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling

 

Award 'Duurzaam Kustproject' 2008

 

  Foto JanAankoop waardevolle Kustduinen", "O.32 Petrus Pictor" en "Herinrichting Maria-Hendrikapark". Daarbij werd rekening gehouden met het vernieuwende karakter en de voorbeeldfunctie van het project voor de hele kustregio.  Vier van de ingediende projecten werden door de jury zeer waardevol bevonden, maar ze scoorden net niet voldoende om in aanmerking te komen voor een award. Ze kregen van de jury tips om de duurzaamheid van hun project te verhogen en hopelijk mogen ze bij de volgende editie (2010) trots een award in ontvangst nemen.

 

Op 4 juni 2008 hebben Jan Verheeke, raadgever van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Jan Durnez, gedeputeerde voor gebiedenbeleid,budget en bestuurlijke organisatie hoogstpersoonlijk de awards uitgereikt.

Award 'Duurzaam Kustproject' 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Foto Jan 

Voor de eerste editie in 2006