N | F | D
Project

Contact

Groendienst Stad Brugge
Buiten de Smedenpoort 2
8000 Brugge
T 050 32 90 11

  • De Lijn

Herinrichting Sint-Donaaspark Zeebrugge

Groene open plek midden in de dichte bebouwing en de havenindustrie

Het Sint-Donaaspark is het belangrijkste park in Zeebrugge-Dorp en vormt een groene open plek midden in de dichte bebouwing en de havenindustrie.


naar de haven en met voorzieningen ruimtelijk gezoneerd voor jonge kinderen en tieners, waar elke leeftijd zich ten volle en onbedreigd kan uitleven.De polyvalente weide doet dienst als sportveld en evenementenweide, waar o.a. ook buurtfeesten kunnen georganiseerd worden. Aansluitend op de weide werd op de helling aan de zijde van de Kustlaan een groene tribune voorzien alsook een petanqueplein ten westen van het park, verdiept van het hoofdtoegangspad.
Het park is ook ruim voorzien van zitgelegenheid, welke zich uitstekend lenen voor een picknick. Door zijn geschiedenis van wateroverlast, werd met de herinrichting van het park antwoord geboden door de uitgraving van een wadi, een verdiept gedeelte waar het regenwater langzaam in de grond kan infiltreren, en werd het park volledig voorzien van drainage die werd aangesloten op deze wadi. Zodoende blijft het park praktisch het ganse jaar bruikbaar. De zitplaatsen palend aan de wadi vormen aangename esthetische en rustgevende verpozingsruimten. Dankzij de nieuwe aanleg vormt het park een groene schakel tussen Zeebrugge-Dorp en de Vissershaven, met aansluiting op de Rederskaai.
Deze as is een belangrijke verbinding voor de zwakke weggebruikers en is zowel toegankelijk voor voetgangers, fietsers als voor andersvaliden.
Het park wordt gekenmerkt door een typische streekeigen kustbeplanting, met een ontwerp dat er op gericht is om een duurzaam en  onderhoudsvriendelijk beheer te kunnen voeren, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. De principes van het harmonisch parken groenbeheer werden volledig toegepast waarin de mens-, natuur en milieugerichte facetten ruim aan bod komen. Het werd mee ontworpen door de verschillende doelgroepen en tracht ook aan de huidige noden te voldoen.

Waarom duurzaam?

Wat is er te bezoeken?

Het Sint-Donaaspark te Zeebrugge is vrij toegankelijk.
Sint-Donaasstraat 0
8380 Zeebrugge