N | F | D

Waarom duurzaam kustbeheer?

Duurzaam kustbeheer: meer dan nodig

Vanaf het zeewater tot diep in de polders is de hele kustregio een uiterst waardevol gebied op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Maar tegelijk is het evenwicht tussen deze aspecten breekbaar en gemakkelijk verstoord. Om dit kostbare karakter te vrijwaren is er nood aan visie, nauwe samenwerking, engagement en actie.