N | F | D

Colofon


Kathy Belpaeme


Met medewerking van
Het redactieteam, het Team Kust van de provincie West-Vlaanderen, de auteurs van de genomineerde projecten, ...

Concept en vormgeving
Grafisch ontwerpbureau Visual - www.visualcom.be

Copywriting
Philippe Vancraeynest

Webdevelopment
Pixular - www.pixular.be

Fotografie
Claude Willaert, IWVA, Daan Delbare, ILVO-Visserij, FOD Leefmilieu, Yvonne Bax, Westtoer, Luc De Boever, Marc van Gastel, Misjel Decleer, Afdeling Kust, Francis Kerckhof, vzw Promovis-Nieuwpoort

Verantwoordelijke uitgever
Hilaire Ost, provinciegriffier