N | F | D

Auteurs en lectoren

  Organisatie
Baekelandt Dries Provincie West-Vlaanderen
Doelstelling 2-kust
Belpaeme Kathy Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Berteloot Miguel iva Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust
Cornelis Johan  Sint-Pieterswijk
De Block Franky Sociaal Huis Oostende
Declercq Leo Provincie West-Vlaanderen
Steunpunt NME Kust
Delbare Daan   ILVO-Visserij
Deleye Carlos Gemeente De Haan
Deschacht Jacques Maritieme Site Oostende
Devreese Renaat Geitenboerderij Klemskerke
Dewulf Filip  Electrawinds
Hooft Stefan Preventiedienst Stad Brugge
Kyramarios Michael FOD Leefmilieu
Lefebvre Alexandre Provincie West-Vlaanderen
MiNaWa
Loosveldt Frank NoordzeeCentrale
Maelfait Hannelore Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Meersman Paul Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw
Mortier Wouter Vlaamse Visserijvereniging
Pauwels John iva Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust
Provoost Tim Westtoer
Rambour Bart Provincie West-Vlaanderen
Integrale Kwaliteitszorg Logies aan de kust
Schout Christa ODE Vlaanderen
Slabbinck Bart Natuurpunt vzw
Stekelorum Joeri Gemeente Koksijde
Van Espen Michel BLOSO
Vandamme Liesbeth OCMW Middelkerke
Vandenbroucke Guido Buitengoed
Vanderjeught Maarten FOD Leefmilieu
Vandermeulen Anne Provincie West-Vlaanderen
Gebiedswerking Leefbaarheid
Regio Brugge-Oostende
Vanhoutteghem Silvie Provincie West-Vlaanderen
Dienst Welzijn
Vansteene Will   Sint-Pieterswijk
Vansteenkiste Hugo iva Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust
Vermeersch Tom Provincie West-Vlaanderen
Gebiedswerking Milieu
Regio Brugge-Oostende
Versluys Willy Rederscentrale
Verstraete Quentin Zeebrugs Ontmoetingscentrum
Willaert Claude Provincie West-Vlaanderen
Steunpunt NME Kust
Willaert Karin Gemeente De Haan