N | F | D
Project

Contact

MDK-Afdeling Kust, Vlaamse Overheid
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
T 059 55 42 11

VVW-Blankenberge
Wenduinsesteenweg 3 - 4
8370 Blankenberge
T 050 41 75 36

  • De Lijn

Renovatie Zone Oude Spuisluis Blankenberge

Aantrekkelijke en functionele ruimte in de haven

Omstreeks 1871 werd in Blankenberge een schuilhaven met getijdenkom gebouwd voor vissersschuiten en een spuikom om de verzanding van de havengeul tegen te gaan. Na Wereldoorlog II takelde de vissersvloot af. Het spuien voldeed niet meer.
Onder impuls van MDK-afdeling Kust werd het dempen van het visserijdok en de spuikom verhinderd en kreeg de haven een bestemming voor recreatievaart. Vanaf 1954 plaatste men de eerste aanlegpontons voor jachten. Toenemend succes zorgde in de Getijdenkom al gauw voor plaatsgebrek. Na het afdichten van de spuisluizen ontsloot de afdeling Kust in 1980 de spuikom voor het getij en realiseerde er een jachtdok. Om de veiligheid tegen overstroming te vrijwaren verhoogde men de ringdijk. In 1950 bouwde de afdeling Kust een nieuw houten Oosterstaketsel. Met de renovatie van het getijdendok en de nieuwe kaaimuur in de spuikom gaf MDK-afdeling Kust rond de eeuwwisseling nieuwe impulsen aan de jachthaven. Na de uitbreiding van de Spuikom verhoogde het aantal ligplaatsen.

Waarom duurzaam?


Een verzamelplaats voor afval en slib werd gesaneerd en schadelijke toepassingen voor mens en milieu werden verwijderd (asbesttoepassingen en teerhoudende asfalt).
Een nieuw clubhuis werd gerealiseerd volgens een architectonisch vernieuwend ontwerp dat past binnen de landschappelijke en urbanistische context.

Waar te bezichtigen?

Ter hoogte van de kop van de Wenduinse Steenweg en het Bevrijdingsplein tussen de voormalige spuikom en de havengeul, Blankenberge.