N | F | D
Project

Contact

Stadsbestuur Oostende

Vicky Pettens - Directie Kinderopvang, Jeugd, Onderwijs, Sport

Eli Devriendt - Dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting

Vindictivelaan 1
8400 Oostende
Tel: +32 (0) 59 80 55 00

Omgevingswerken Duin en Zee - UITMUNTEND PROJECT (**)

Natuurlijke symbiose tussen jeugd en groen


Bij het uitvoeren van de omgevingswerken lag de nadruk op de symbiose tussen jeugd en groen, met als doel natuurherstel en het behouden van open ruimte voor spelende kinderen. Duin en Zee heeft vele gebruikers: de speelpleinwerking, de educatieve dienst Horizon Educatief, het jeugdverblijfcentrum, de vele huurders van de verschillende zalen en de inwoners van Oostende en Bredene.
Samen met al deze gebruikers en omwonenden werd een concreet plan uitgetekend voor de aanpak van de site:

  • Om het terrein veiliger en aangenamer te maken werd het gemotoriseerd verkeer uit de site gebannen en de parking midden op het terrein opengebroken;
  • Er werden fietsenstallingen geplaatst;
  • Er werd buitenmeubilair geplaatst dat voor iedereen toegankelijk is;
  • Er werd functionele verlichting geplaatst;
  • Afval wordt gesorteerd en gebruikers worden hiervoor gesensibiliseerd.

 

De omgevingswerken aan de site worden in verschillende fasen uitgevoerd. Fase I en II werden uitgevoerd. Eind maart gaf het College groen licht voor de opstart van de participatieronde voor fase III, die de rest van het terrein behelst.

Waarom duurzaam?

De omgevingswerken die gebeurd zijn aan Duin en Zee zijn een voorbeeldproject met aandacht voor verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling. Participatie van alle gebruikers en betrokken administraties bij het uittekenen en uitvoeren van de inrichtingsplannen, realiseren van een kwaliteitsvolle metamorfose van de verloederde site waarbij de relatie met de duinen hersteld wordt, planning op lange termijn om de site verder aan te pakken en aandacht voor verhoging van de natuurwaarde op de site.

Wat is er te bezoeken?

Duin en Zee is vrij toegankelijk.
Tijdens de paas- en zomervakantie is er dagelijks een speelpleinwerking.

 

 

(**) Uitmuntend project: bij het jureren van de projecten werd rekening gehouden met het vernieuwende karakter en de voorbeeldfunctie van het project voor de hele kustregio.