N | F | D
Project

Contact

TreinTramBus:
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
T 09 223 86 12

Westtoer:
Koning Albert I- laan 120,
8200 Brugge (Sint-Michiels)
T 050 30 55 72

Agentschap voor Natuur en Bos:
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Brugge (Sint-Michiels)
T 050 24 77 40

Vzw Licht en Liefde:
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
T 09 225 95 29

De Lijn

De Groene Halte+ - wandelroute 'Zwinduinen en -polders'

Europees beschermd natuurgebied toegankelijk voor iedereen


Het project kadert binnen een lange termijnvisie die streeft naar een herstel en een instandhouding van de hoge natuurwaarde van het gebied met aandacht voor de recreant. Het wandeltraject loopt niet alleen door het natuurreservaat De Zwinduinen en -polders, maar biedt ook een zicht op het zeer gekende natuurreservaat Het Zwin.
Het pad loopt over het Wandelnetwerk Zwin, wat de mogelijkheid biedt om aan te sluiten op het knooppuntensysteem. De mogelijkheden op vlak van natuurexploratie voor mensen met een beperking zullen hier de komende jaren sterk stijgen.
De opmaak van het beheerplan en openstellingsplan voor de Zwinduinen en -polders werd  voorafgegaan door grondig wetenschappelijk onderzoek en consultatie van de verschillende actoren en sectoren via de adviescommissie van het Vlaams natuurreservaat.

Het project kadert volledig binnen de missie en visie van de vier hoofdpartners. Agentschap Natuur en Bos staat voor meer en betere natuur midden in de maatschappij. TreinTramBus zet zich in voor meer en beter openbaar vervoer voor iedereen. Het project kadert ook in het Actieplan Toegankelijkheid en Zorg van Toerisme Vlaanderen, het Strategisch Beleidsplan Openluchtrecreatie van Westtoer en is tevens de uitvoering van de missie en visie van vzw Blindenzorg Licht en Liefde.
Ook de NMBS, De Lijn en de stad Knokke verleenden hun medewerking aan de Groene Halte+, die werd gerealiseerd met de steun van het Fonds Elia beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De infrastructuur voor deze Groene Halte+-route werd gerealiseerd in het kader van het Interreg IVa project REECZ en werd mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Westtoer en het Agentschap Natuur en Bos.

Waarom duurzaam?

Er wordt met alle aspecten van duurzaamheid rekening gehouden. Er is ook gekeken naar de bereikbaarheid van het project door middel van het openbaar vervoer. Hierdoor is het project toegankelijk voor de verschillende doelgroepen.

Wat is er te bezoeken?

De wandelaar reist met het openbaar vervoer tot in het station van Knokke en neemt daar de bus naar de start van de wandelroute. Aan het einde van de wandeling is er ook een bushalte waar men opnieuw het openbaar vervoer kan nemen.

Het grootste deel van het traject kan zowel door blinden en slechtzienden als door rolstoelgebruikers volledig zelfstandig afgelegd worden, met behulp van de routebeschrijving en de kaart in de brochure, de grootlettertekst en eventueel de audio- en gpx-bestanden die je ter aanvulling kan downloaden via www.groenehalte.be. Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en -Polders, Knokke-Heist.