N | F | D
Project

Contact

MDK-Afdeling Kust, Vlaamse Overheid
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
T 059 55 42 11

Stad Oostende
Vindictivelaan1
8400 Oostende
T 059 56 20 83

  • De Lijn

Zeeheldenplein Oostende

Zeewering in harmonie met landschap en stad


De versterking van de zeewering maakt deel uit van het OW-plan Oostende van het agentschap MDK afdeling Kust. De werken aan het Zeeheldenplein passen in dit plan. De ingrepen brengen de bescherming tegen overstroming op een zeer hoog niveau. Bij de uitwerking van de verbreding van het plein met een golfdempende constructie is ook bijzondere aandacht geschonken aan het recreatief gebruik.

In de architectuur van het plein is heel wat aandacht besteed aan het behoud van de historische vorm als bastion. De contouren zijn zowel visueel als fysiek aanwezig. Het Westerstaketsel blijft behouden en op de westelijke havendam is een toegankelijke promenade voorzien, die bereikbaar is vanaf het Zeeheldenplein.
Het volledige Zeeheldenplein is drie keer zo groot als het vroegere plein. Het werd heringericht en gerenoveerd rondom het beschermde Nationaal Monument voor de Zeelieden. Het Zeeliedenmonument is behouden en staat zoals voorheen centraal. Het vergrote plein en de bredere dijk bieden in combinatie met het Klein Strand nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Er is ook een groot kunstwerk van Arne Quinze aanwezig. Een gedeelte van het nieuwe plein is verzonken aangelegd. Daar geeft het toegang tot het strand, het staketsel en de dam. Het plein kreeg eigen verlichting en er zijn fonteinen voorzien. Langs een glazen muur, die de recreanten beschut tegen wind, werden zitbanken geplaatst.
Het verwerken van de stormmuren in het plein, alsook de aanleg van een spits technologische,  innovatieve golfdempende uitbouw in de vorm van een rolstoeltoegankelijke wandelpromenade in architectonisch beton, langsheen het fonteinplein, zorgt ervoor dat het Zeeheldenplein uitgegroeid is tot een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Oostende. Het ontwerp is uitgewerkt in samenspraak met de Afdeling Kust, de stad Oostende, Agentschap Onroerend Erfgoed en het Waterbouwkundig Laboratorium om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan de verzuchtingen van belanghebbenden.

Waarom duurzaam?


Het Zeeheldenplein is het voorbeeld van hoe verschillende, soms tegenstrijdige eisen, op een harmonieuze manier verzoend kunnen worden. Het plein kan dienen als voorbeeld voor gelijkaardige projecten in andere kustgemeentes de komende jaren.

Wat is er te bezoeken?

Zeeheldenplein, Zeedijk, Oostende