N | F | D
Project

Contact

Lieselot Vandenbussche
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw
Torhoutsesteenweg 100 A, 8200 Brugge
Tel: +32 (0) 50 39 37 71
lieselot.vandenbussche@samenlevingsopbouw.be

Wijkontwikkelingsproject De Panne Centrum (*)

Wijken in badplaatsen kampen met specifieke problemen: ouderen komen toe, jongeren trekken weg, er is een zwak sociaal weefsel, spanning tussen de woon- en toeristische functie doen zich voor. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de kusteigen problemen.

De leefbaarheid van badplaatswijken komt hierdoor onder druk te staan. De Panne centrum werd in het Leefbaarheidsonderzoek voor de Kust (2004) als een aandachtswijk aangeduid.
Via het wijkontwikkelingsproject bekijken de gemeente en Samenlevingsopbouw de kansen om de leefbaarheid van de wijk te versterken.
Als leidraad wordt een wijkontwikkelingsplan opgemaakt met een concreet actieplan en engagementen. De wijkbewoners werden actief betrokken bij de opmaak hiervan. Het ganse proces bepaalt namelijk het toekomstbeeld voor hun wijk. Maar via de betrokkenheid wil Samenlevingsopbouw ook een opvolging van het wijkontwikkelingsplan garanderen. Enerzijds via de bewoners zelf, maar eveneens via de nauwe betrokkenheid van de gemeente.

Via een ervaringsverslag kan de aanpak inspiratie geven voor andere kustgemeenten.

Waarom hoopvol?

Het wijkontwikkelingsproject is vooral op de sociale aspecten gericht. Het kan in de toekomst ook een ecologisch en een economisch luik uitwerken, om zo een totaalaanpak van "duurzame ontwikkeling" na te streven.