N | F | D
Project

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen

Zandstraat 255
8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: +32 (0) 50 45 42 50 -  Fax: +32 (0) 50 45 41 75 

LIFE-natuurproject ZENO

Grootschalig natuurherstel in de Zwinduinen en -polders


Het letterwoord ZENO staat voor Zwinduinen Ecologische NatuurOntwikkeling en is een LIFE-natuurproject, het wordt dus meegefinancierd door de Europese Unie via het LIFE-Natuur programma.Het LIFE-natuurproject ZENO omvat grootschalige, ingrijpende werken zoals:

  • het vrijmaken van vochtige duinvalleien en herprofileren en aanleggen van poelen
  • het herstellen van de natuur in en rond de voormalige zandwinningsputten door het kappen van een aangeplant bos en het vrijmaken en herprofileren van de oevers van de voormalige zandwinningsputten
  • het herstel van een vochtig duingrasland door het verwijderen van de oude jumping in de Kleyne Vlakte
  • het plaatsen van informatieborden aan de ingangen van het Vlaams Natuurreservaat

Ook aan communicatie besteedt het LIFE-natuurproject ZENO de nodige aandachtig. Zo werd een infoavond georganiseerd, zal in 2010 een tentoonstelling en workshop plaatsvinden, wordt bij elke werf de nodige borden geplaatst, worden aan de 10 ingangen mooie onthaalborden geplaatst, ...

Waarom duurzaam?

Wat is er te bezoeken?


De Zwinduinen en -polders liggen tussen de Knokse wijk "Het Zoute" en het provinciaal natuurpark "Het Zwin". Doorheen het gebied lopen nieuwe wandel-, ruiter- en fietspaden die ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.