N | F | D
Project

Contact

Electrawinds
Plassendale 1
Esperantolaan 10 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 55 62 90
E-mail: info@electrawinds.be
Website: www.electrawinds.be

Aspiravi
Vaarnewijkstraat 18 - 8530 Harlebeke
Tel. +32 (0) 56 70 27 36
E-mail: info@aspiravi.be
Website: www.aspiravi.be

Bron: ODE, Organisatie voor Duurzame Energie in Vlaanderen, Website: www.ode.be

Windturbines te Zeebrugge

Bijdragen aan de Kyoto-norm

Het eerste project van Electrawinds was de concrete realisatie van vijf kleinere windturbines langs het Boudewijnkanaal in Brugge in november 2000 Het betreft hier Turbowinds T-600-turbines met een nominaal vermogen van 600 KW.
In het verlengde daarvan heeft Electrawinds in samenwerking met Electrabel in december 2001 een uitbreiding met negen extra T-600 Turbowindmachines gerealiseerd.Hiermee voorziet Electrawinds op jaarbasis tienduizend Brugse gezinnen van hernieuwbare, groene energie. Het park is gelegen in het industrieterrein Herdersbrug in Brugge, evenwijdig met de oorspronkelijke rij windturbines die er reeds stond.