N | F | D
Project

Contact

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en gemeentebestuur Middelkerke
Elyne Meulenbergs
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
Tel: +32 (0) 59 31 95 56 - +32 (0) 498/905 842
E-mail: elyne.meulenbergs@middelkerke.be

DORP inZICHT

Bewoners en beleid slaan de handen in elkaar

Middelkerke is meer dan enkel een kustgemeente. Slijpe, Sint-Pieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere zijn allemaal deelgemeenten van Middelkerke waar in eerste opzicht een stuk minder te beleven valt dan in de kuststreek. Het gemeentebestuur sloeg de handen in elkaar met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen om hier verandering in te brengen.

Wijk- of dorpsgericht werken vraagt een open houding van zowel bewoners als beleid. Samenwerken rond concrete dossiers vergroot de betrokkenheid van de burgers bij het beleid en verkleint de klassieke kloof tussen burger en politiek.
Dorp inZicht werd in 2007 uitgevoerd in Sint-Pieters-Kapelle, in 2008 in Slijpe, in 2009 in Schore en in 2010 is Mannekensvere aan de beurt.


De dorpskern van Schore zal heraangelegd worden, en de bewoners gaven alvast hun wensen door. In Mannekensvere worden de bewoners bevraagd in 2010.

Waarom duurzaam?

Middelkerke toont met het project aan dat ze ook aandacht heeft voor haar polderdorpen en de lokale bewoners, en niet enkel voor de toeristische kernen aan de kust. De hoge participatie van de inwoners geeft een extra dimensie aan de methodiek Dorp inZicht.

Wat is er te bezoeken?

Wekelijkse markt op woensdag in Sint-Pieters-Kapelle.