N | F | D
Project

Foto's: Willy Versluys

Contact

Willy Versluys
Rederij Ishtar BVBA
H. Baelskaai 12
8400 Oostende
GSM +32 (0) 475 80 63 03 - E willy@versluys.net

De O.32 Petrus Pictor - UITMUNTEND PROJECT (**)

Vissen met een catamaran: duurzaam vissen is doordacht vissen

In de Belgische visserij wordt traditioneel gebruik gemaakt van de boomkor om op (vooral) platvis te vissen. Deze visserijmethode heeft echter een hoog brandstofverbruik en negatieve milieueffecten tot gevolg, voornamelijk door het omwoelen van de zeebodem.Er werd bij de bouw van de Petrus Pictor resoluut gekozen om de boomkorvisserij te verlaten. Er wordt een diversiteit aan technieken voorzien:

  • staande want visserij, die gebruik maakt van warrelnetten;
  • jigging, een automatisch hengelsysteem voor pelagische (niet-bodem levende) vissoorten;
  • vissen met de hengel, een zeer selectieve methode;
  • fuiken of potten, voor het vissen van bijvoorbeeld kreeft en krab;
  • lijnen, een systeem met haken;
  • borden, voor het vissen op garnaal met een speciaal ontworpen selectiever visnet (flatt-rockhopper systeem).


De milieu-effecten worden t.o.v. de boomkorvisserij verminderd door o.a. betere technieken te gebruiken, waarbij passieve visserij en de geringe diepgang van het vaartuig het brandstofverbruik doen dalen. Ook is de nieuwe motor zuiniger en biedt ze de mogelijkheid om agrofuel te gebruiken.
 
Het werken voor de vissers wordt aangenamer gemaakt, door een ruim werkoppervlak en grote stabiliteit van de catamaran.
 

Waarom duurzaam?

Het project is imagoversterkend voor de sector en er is aandacht voor zowel economische, milieu- en sociale aspecten.

 

 

(**) Uitmuntend projekt: bij het jureren van de projecten werd rekening gehouden met het vernieuwende karakter en de voorbeeldfunctie van het project voor de hele kustregio.