N | F | D
Project

Contact


Tel. +32 (0) 58 42 97 68
E-mail: milieu@depanne.be
Website: www.depanne.be

Milieufietsroute De Panne (*)

Rij je wijs

In Adinkerke ligt er achter de kuststrook van De Panne een landbouwgebied met een eigen geologische ontstaansgeschiedenis, maar ook met een blik op een duurzame toekomst.

Bewoners, landbouwers, verenigingen en overheden hebben er oog voor diverse waardevolle projecten. U mag ze zelf ontdekken met de handige milieufietsroute die het gemeentebestuur van De Panne uittekende.

Iets verder staat de harmonie tussen de eisen van de gebruiker en de noden van de natuur centraal. Verschillende gezinnen roepen er de hulp in van de zon om water op temperatuur te krijgen. Hun afvalwater wordt gezuiverd via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

In de toekomst zullen educatieve panelen meer duiding geven over deze verschillende sites. Ook op toeristisch-recreatief vlak werken de verschillende nationale en internationale overheden samen. Bijvoorbeeld om van het gebied een paradijs voor de zwakke weggebruiker te maken, als link tussen de kuststrook en het vlakke landschap van de Moeren.

Praktisch

 • aantal km: 8 km
 • plan gratis verkrijgbaar via de website van De Panne, via de dienst voor toerisme of de dienst milieu

Wat is er te bezoeken?

 • hemelwateropvang
 • IBA (individuele behandeling afvalwater)
 • groendak
 • zonnepanelen (boilers en PV-panelen)
 • ecologische tuin
 • compost demohoekje
 • ecologisch wegbermbeheer
 • gebruik van FSC-gelabeld hout
 • hagen en houtkanten voor de geelgorsvogel
 • nestgelegenheid voor vleermuizen en gierzwaluwen
 • insectenhotels
 • landschapsbedrijfsplannen
 • inrichten van hoekjes met recyclagemateriaal(*) Hoopvol