N | F | D
Project

Contact

Geert Pollin (buurtwerker)
Veerbootstraat 15/2 - 8380 Zeebrugge
Tel. +32 (0) 50 55 01 31
E-mail: buurtwerkzeebrugge@brugge.be

Stedelijk buurtwerk Zeebrugge

Ook mensen hebben een haven nodig


  • hulpverlening: de buurtwerker is een aanspreekpunt waar buurtbewoners met allerhande vragen terecht kunnen.
  • ontmoeting: het buurtwerk organiseert activiteiten voor de bewoners en vraagt hen om medewerking en engagement.
  • vorming en opleiding: aanbod van verschillende vormingscursussen.
  • website


Zeker in Zeebrugge moet - binnen alle grote en kleine plannen voor de haven - de leefbaarheid op de agenda blijven staan. Deze rol is perfect weggelegd voor het buurtwerkproject dat zowel voeling probeert te houden met wat leeft bij de gewone Zeebruggenaar als met wat er leeft binnen de verschillende besturen.

Te ontdekken

  • Jaarlijks buurtfeest op het eerste weekend van augustus