N | F | D
Project

Contact

Provinciehuis Boeverbos
Dienst MiNaWa
Alexandre Lefebvre
Koning Leopold III-Laan 41 - 8200 Sint-Andries
Tel. +32 (0) 50 40 31 18
E-mail: alexandre.lefebvre@west-vlaanderen.be
Website: www.west-vlaanderen.be/kustafval

Kust- en strandafval

Een aparte oplossing voor een apart probleem

Elke zomer krijgt de kust een buitengewoon grote stroom toeristen te verwerken en dus ook een hele berg afval en vuilnis. Ondanks deze uitzonderlijke situatie wordt aan de kust hetzelfde afvalbeleid toegepast als in de rest van het land.

  • wekelijkse inzameling van PMD en/of papier&karton in de toeristische zone
  • selectieve inzameling op het strand via afvaleilanden (in het oog springende inzamelplaatsen)
  • selectieve inzameling op evenementen
  • een toeristische afvalgids voor verblijfstoeristen met alle nuttige informatie rond het afvalbeleid in de betrokken badplaats
  • gratis 120-liter containers voor de inzameling van PMD op campings


Indien het project kan aantonen dat met sommige acties betere resultaten behaald worden dan met het huidige inzamelbeleid, bestaat de kans dat die acties zullen worden opgenomen in het standaard inzamelscenario voor de volledige kust.

Door rekening te houden met dit specifieke afvalprobleem kan het toerisme zich op een milieuvriendelijke en duurzame wijze ontwikkelen.