N | F | D
Project

Foto's: Claude Willaert

Contact

Provincie West-Vlaanderen
Steunpunt NME Kust

Leo Declercq
Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries
Tel.  +32 (0) 50 40 33 11 
E-mail: leo.declercq@west-vlaanderen.be

Claude Willaert
Provinciaal Ankerpunt Kust
Wandelaarkaai 7 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 34 01 64
E-mail: claude.willaert@west-vlaanderen.be

Website: www.weekvandezee.be

Week van de zee

Duurzaam en leerzaam
Voor het basisonderwijs werden daartoe diverse educatieve pakketten ontwikkeld. Het uitgangspunt is veldwerk. Dat wil het leren en het daadwerkelijk beleven samenbrengen, met andere woorden in de natuur zelf. Belangrijk hierbij is dat de kinderen de natuur leren ontdekken en er zo meer waarde aan hechten. Tijdens de Week van de Zee komen om en bij de twintigduizend kinderen naar de honderden educatieve activiteiten langsheen de hele kust.
De Week van de Zee is een initiatief van de provincie. Voor de realisatie ervan en voor de versterking van Natuur- en Milieu-educatie aan de kust richtte de provincie een educatief steunpunt op.