N | F | D
Project

Copyright FOD Leefmilieu

Contact

C-Power
Scheldedijk 30 - Haven 1025 - 2070 Zwijndrecht
Tel. +32 (0) 3 250 55 51
Website: www.c-power.be

De NoordzeeCentrale
Communicatiecentrum Offshore Windmolenparken

Gsm: +32 (0) 495 25 70 42
E-mail: info@noordzeecentrale.be

 

De werkzaamheden van C-power op de Oosteroever kunnen week na week op de voet gevolgd worden op de startpagina van  www.noordzeecentrale.be.

Windenergie

Volle kracht uit volle zee

Windenergie is de duurzame energiebron bij uitstek. Ze is onuitputtelijk en bij de productie ervan komen geen afvalstoffen of schadelijke gassen vrij. Aan de kust en op zee waait het harder dan in het binnenland, net daarom is onze kust zo interessant voor het plaatsen van windmolens.


In een latere fase zal ook Zeebrugge betrokken worden bij de realisatie van het offshore windmolenpark op de Noordzee.

De grote interesse van het consortium Eldepasco voor de zone achter de Thorntonbank (de Bank Zonder Naam), toont aan dat windenergie toekomst heeft. Daarnaast diende Belwind eveneens een aanvraag tot verkrijging van een domeinconcessie in. Zij plannen om in 2010 te starten met elektriciteitsproductie vanop de Bligh Bank.