N | F | D
Project

Contact

CVBA BuitenGoed
Polderdijk 10 - 8400 Oostende
gsm +32 (0) 477 85 41 38
E-mail: info@buitengoed.be
Website: www.buitengoed.be

Coöperatieve ‘BuitenGoed’ Oostende

Mensen verbinden met de natuur
  • Aanleg, inrichting en beheer van het stadsrandbos en het krekengebied.
  • Tewerkstelling in de natuur en het landschap via sociale tewerkstellingsprojecten.
  • Het aankopen en het beheer van nieuwe natuurgebieden. BuitenGoed zal de gronden die door stad Oostende worden aangekocht in beheer nemen.
  • Het aankopen of huren van landbouwgrond voor de productie van gezonde voedingsmiddelen met respect voor natuur en milieu, mens en dier.

Te ontdekken

Groene gordel rond Oostende: stadsrandbos, krekengebied, Zwaanhoek, duin-polderovergang te Mariakerke, parkzone Duinkerkseweg, Parkbos Bredene