N | F | D
Project

Foto's: Marc Leten, ANB

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos - Centrale Diensten, afdeling Beheer
Ilse Killemaes
Koning Albert II - laan 20, 1000 Brussel
Tel.: +32(0)2 553 82 80
E : ilse.killemaes@lne.vlaanderen.be

Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Afdeling West-Vlaanderen, cel Beheer
Beheerregio Kustzone 
Zandstraat 255 - 8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel.: +32 (0)50 45 42 52

 

Aankoop waardevolle Kustduinen - UITMUNTEND PROJECT (**)

De duinen voor altijd beschermd

Waarom duurzaam?

Het verwervingsinstrument voor de kustduinen betekende een doorbraak in de bescherming van de duinen. Dit was zowel op vlak van zeewering, op toeristisch vlak, op sociaal en cultureel vlak en op vlak van natuurbehoud een cruciale stap voor een duurzaam kustbeleid.

Wat is er te bezoeken?

De duinengebieden in eigendom van de Vlaamse overheid zijn toegankelijk via de paden. Waar voldoende ruimte en draagkracht voorhanden is, zijn er ook vrij toegankelijke zones van struinnatuur of speelduinen afgebakend. Bij de meeste gebieden vind je bij de inkom informatiepanelen en folders. Op regelmatige basis worden er geleide wandelingen georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de toeristische diensten van de kustgemeenten of met de plaatselijke afdelingen van de niet-gouvernementele organisatie Natuurpunt vzw.

Folders over de natuurgebieden kunnen opgevraagd worden bij het
Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal,
Olmendreef 2 - 8660 De Panne
Tel. +32 (0)58 42 21 51
Website: www.vbncdenachtegaal.be (het luik 'poort tot de natuur')

 

 

(**) Uitmuntend projekt: bij het jureren van de projecten werd rekening gehouden met het vernieuwende karakter en de voorbeeldfunctie van het project voor de hele kustregio.