N | F | D
Project

Contact

Indien je meer wil lezen over de stadsmonitor en het duurzaam stedenbeleid, surf naar www.thuisindestad.be

Informatie over de kustbarometer is terug te vinden op www.kustbeheer.be/indicatoren of in het kustkompas, een publicatie die een verhelderende blik wil werpen op de evolutie van de Belgische kust in de richting van een duurzaam kustbeheer.

Meten is weten (*)

Stadsmonitor en Kustbarometer

Zijn de inwoners tevreden over hun stad? Waar neemt het aandeel langdurig werklozen af? Hoe verplaatsen de inwoners zich tijdens hun vrije tijd? Zijn er voldoende sociale huurwoningen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele vragen waarop de stadsmonitor een antwoord wil geven. De stadsmonitor is een beleidsinstrument voor de dertien Vlaamse centrumsteden, het Vlaamse stedenbeleid en voor iedereen die bij de stad betrokken is. Deze stadsmonitor, die 188 indicatoren bevat, brengt in kaart hoe leefbaar de steden zijn en hoe duurzaam hun ontwikkeling is.
De stadsmonitor is een uitermate handig hulpmiddel voor iedereen die in de stad actief is. De monitor moet immers het debat over de stad voeden. In het bijzonder dient de monitor voor het beleid van het lokale bestuur en is ontworpen in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor stedenbeleid. Het hele project is een realisatie van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent) en het Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde (Hogeschool Gent) in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor stedenbeleid.

Heel specifiek voor onze kust bestaat ook de kustbarometer. Dit instrument bespreekt - aan de hand van twintig indicatoren - de negentien kust- en hinterlandgemeentes. De kustbarometer is dan ook een bron van informatie voor bestuurders en burgers.
Door het gebruik van indicatoren wil het beleid de vinger aan de pols houden om nieuwe trends aan de kust en in de centrumsteden op te sporen en een aangepast beleid te stimuleren.(*) Hoopvol