N | F | D
Project

Foto's: ANB, Hannah Van Nieuwenhuyse

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Zandstraat 255, bus 3 - 8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel. +32 (0)50 45.42.51
E wvl.anb@vlaanderen.be

Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal,
Olmendreef 2 - 8660 De Panne
Tel. +32 (0)58 42 21 51
Website: www.vbncdenachtegaal.be

IWVA, Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht
Doornpannestraat 1 - 8670 Koksijde
Tel. +32 (0)58 533 833

Bezoekerscentrum IWVA
Doornpannestraat 2 - 8670 Koksijde
Tel. +32 (0) 58 53 38 33
Website: www.iwva.be

VMW
Hoofddirectie
Vooruitgangstraat 189- 1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 94 11
 
VMW
Directie West-Vlaanderen
Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk
Tel. +32(0)56 23 17 11

Samen werken voor natuur en water

Samenwerkingsovereenkomst voor drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling

Aan de Kust exploiteerden de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) het zoet duinwater als drinkwater waardoor het grondwaterpeil verlaagde en heel wat typische planten- en diersoorten verdwenen. Dit leidde tot spanningen met de natuursector.

Sinds enkele jaren werd een samenwerking tussen de drinkwatermaatschappijen en de Vlaamse overheid opgezet, waarbij afgesproken werd om de winning van natuurlijk grondwater in de duinen tot een duurzaam niveau af te bouwen, en om alternatieve vormen van drinkwatervoorziening te voorzien (zoals het infiltratieproject van de IWVA in Oostduinkerke).
 

Waarom duurzaam?

Het project is innovatief door samenwerking tussen de waterwinningsector en voor natuurbeheer bevoegd agentschap van de Vlaamse overheid. In de opgezette samenwerking is er aandacht voor drinkwatervoorziening,  natuurbehoud op lange termijn en er is een degelijke wetenschappelijke onderbouwing.

Wat is er te bezoeken?