N | F | D
Project

Foto's: OCMW Middelkerke

Contact

kandidaten: Annemie Clemens - Maatschappelijk werker 
organisatie: Liesbeth Van Damme - Directeur
OCMW Middelkerke - Sociaal Atelier Opleiding Bouw
Sluisvaartstraat 17 - 8430 Middelkerke
Tel. +32(0) 59 31 97 53
E annemie.clemens@ocmwmiddelkerke.be

Opleiding Bouw

Laaggeschoolde langdurig werklozen activeren naar tewerkstelling

De kustregio is nog steeds zeer aantrekkelijk voor bouwpromotoren. Maar de vacatures in de bouwsector geraken moeilijk ingevuld ondanks de hoge werkloosheidscijfers.
De Opleiding Bouw van het Sociaal Atelier Middelkerke wordt georganiseerd met subsidies van het Europees Sociaal Fonds.
De opleiding heeft als doel laaggeschoolde langdurig werklozen, zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, religieuze of politieke overtuiging, uit de kustzone optimaal voor te bereiden op een job in de bouwsector.
Ze worden op het vlak van technische vaardigheden en arbeidsattitudes klaargestoomd voor tewerkstelling in de bouwsector in eigen streek.

De aanpak is heel persoonsgericht en focust op een aantal fundamentele problemen die een normaal functioneren binnen het arbeidscircuit in de weg staan.

De cursus wordt laagdrempelig opgevat. Ze is kosteloos, er is geen voorkennis vereist en het didactisch materiaal is afgestemd op de doelgroep.

Waarom duurzaam?

De opleiding is laagdrempelig en pakt de specifieke problematiek van openstaande arbeidsplaatsen aan de Kust aan. Bovendien wordt er gerichte psychosociale begeleiding voorzien, er wordt bemiddeld bij het zoeken naar een job en de cursisten worden op een respectvolle manier geactiveerd om tot het arbeidscircuit toe te treden.

Wat is er te bezoeken?

Het opleidingscentrum kan op opendeurdagen of op afspraak bezocht worden.