N | F | D
Project

Foto's: Misjel Decleer, ANB

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Zandstraat 255 - 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel. +32 (0)50 45 42 50
www.lifenatuurzeno.be

  • Natura 2000
  • Life

LIFE-natuurproject ZENO (*)

Natuurherstel in de Zwinduinen en –polders


Via het ZENO-project, dat Europese subsidies ontvangt via het speciale LIFE programma, wil de Vlaamse overheid de maatregelen uit het in 2007 goedgekeurde beheerplan uitvoeren om de typische habitats voor duinen en duinpolderovergangszones in stand te houden en te herstellen.

Aan het project is een belangrijk communicatie luik gekoppeld. Zo zijn er een informatiebrochure en informatieborden, in het voorjaar 2008 was er een informatieavond voor een breed publiek en in 2010 moet een tentoonstelling de kers op de taart zijn.
Meer info zie: www.lifenatuurzeno.be.

Waarom hoopvol?

De werken en acties van het project zijn nog in volle uitvoering. Daarom was het nog niet mogelijk een Award toe te kennen, maar dit waardevol initiatief behoort zeker tot de "beloftes".

Wat is er al gebeurd en wat staat nog op het ZENO-programma?

In het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 zal men het deelgebied Tobruk en het deel ter hoogte van het bestaande knuppelpad (hoek Bron- en Zwinlaan) aanpakken. Door rond de putten in Tobruk de aangeplante bomen te kappen, ontstaat weer een halfopen landschap en een verbinding tussen twee duingraslanden. Ook de oevers van de putten worden afgeschuind en er wordt wat slib verwijderd. In het gebied ter hoogte van het bestaande knuppelpad wordt het nieuwe ruiterpad aangelegd en vochtige duinvalleien worden hersteld.