N | F | D
Project

Contact

Website: www.plassendale.be

GreenBridge
www.greenbridge.be
Marianne Martens
059 24 27 30
Marianne.martens@ugent.be

Elektrawinds (ondertussen verhuisd van site GreenBridge naar onderstaand adres):
Fortstraat 27 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 55 62 90
E-mail: info@elektrawinds.be
Website: www.elektrawinds.beBedrijventerrein Plassendale

Een nieuwe visie op industriŽle tewerkstelling

Bedrijven zijn noodzakelijk voor een duurzame tewerkstelling in de secundaire sector. Ook aan de kust. Plassendale 1, 2, 3 en 4 zijn recente bedrijventerreinen in de achterhaven van Oostende. Door de oprichting van Plassendale NV streeft de hele regio naar een gestructureerde inplanting van diverse bedrijven en extra tewerkstelling; innovatieve projecten krijgen er voet aan de grond. Er wordt bv. gewerkt volgens de principes van parkmanagement en clustervorming, waarmee bedrijven zo gekozen en samengeplaatst worden dat ze elkaar kunnen ondersteunen, ook op vlak van milieubeheer.

 

Van de bereikbaarheid per spoor wordt eveneens werk gemaakt. De infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, Infrabel, legt er een nieuwe spoorlijn aan die een deel van Plassendale bereikbaar moet maken voor het goederenvervoer. Openbaar vervoer en functionele fietsverbindingen moeten de hele ontsluiting en bereikbaarheid van de industriegebieden ten goede komen.

Groene energie en biologische grondsanering

Wetenschapspark voor innovatie

Wat is er te zien?

Bedrijventerrein, biofuelcentrale, incubator.