N | F | D
Project

Foto's: Afdeling Kust

Contact

IVA Maritieme Dienstverlening & Kust, Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 55 42 11

Natuurlijk duinherstel in Oostende

Home Fabiola maakt plaats voor zand

De duinen spelen een belangrijke rol om het achterland tegen overstroming te beschermen. Om deze functie optimaal te kunnen vervullen is het belangrijk dat de natuurlijke duinen behouden of hersteld worden. In Oostende vinden we hiervan een duidelijk voorbeeld.
Home Fabiola dateert uit de jaren negentienhonderdzestig en deed indertijd dienst als verzorgingcentrum van het voormalig militair hospitaal. Via een waterpijpleiding werd zeewater naar het centrum gepompt voor waterkuren.
Het gebouw stond reeds lange tijd leeg en was omringd door prikkeldraad om krakers, vandalen en - uit veiligheidsoverwegingen - ook spelende kinderen te weren. Omdat het gebouw buiten gebruik was, zag de overheid een kans om hier het natuurlijk ecosysteem te herwaarderen. In maart 2003 werd door de Afdeling Kust van de Vlaamse overheid gestart met de afbraak. Het zand werd tot op een meter diepte gezeefd om ook fijner puin te verwijderen. Om de duinen maximale kansen te geven werd helm aangeplant en de hele natuurlijke site omheind met kastanje afsluitingen.