N | F | D

Nieuwsbericht

07-05-2007 (08:16)

Duurzaam Kustproject in West@work op 7 mei 2007

 

In het programma West@work van maandag 7 mei op de regionale televisie Focus, kwam het thema toerisme aan de kust aan bod. Veel hotels verdwijnen om plaats te maken voor appartementen waardoor het actief toerisme achteruit gaat. Ondernemen aan de kust is zo al moeilijk door het tekort aan ruimte. Om het aantal hotels en campings aan de kust in stand te houden, is het belangrijk te blijven investeren in kwaliteit, toegankelijkheid en vriendelijk onthaal om tegemoet te komen aan een aantal belangrijke doelgroepen. Interne kwaliteitszorg is hierbij absoluut noodzakelijk om een evenwicht tussen economie, ecologie en milieu te behouden.  Het project Integrale Kwaliteitszorg voor de logiessector aan de Kust kreeg vorig jaar tevens een award "duurzaam kustproject". Meer info

Uitbaters van campings en hotels kunnen bij het terecht met vragen over duurzaamheid alsook voor hulp bij het toetsen van hun accommodatie aan de duurzaamheidcriteria.

 

Klik hier om de reportage te bekijken.