N | F | D
Project

Foto's: MDK, Miguel Berteloot

Contact

Miguel Berteloot
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 55 42 11
E miguel.berteloot@mow.vlaanderen.be

Sanering Camping Cosmos

Zonevreemde camping maakt plaats voor robuuste zeeweringOp 5 mei 2004 werd de camping in der minne aangekocht door de Vlaamse overheid. De overheid verwijderde in 2005 alle resterende campinginfrastructuur en het zwerfafval. Ook het zand werd gezeefd, om zoveel mogelijk puin en steenbrokken te verwijderen. Op die manier werden de duinen zo goed mogelijk in de oorspronkelijke en natuurlijke toestand hersteld.

Na het ruimen werden de voorbereidingen voor de herinrichting van de duinen aangevat. Het gebied moet er niet enkel zijn als bescherming tegen de zee en voor natuurlijke duinontwikkeling, maar evengoed voor de recreant. De gebiedsvisie vertaalt de wensen van de betrokken overheidsdiensten, de gemeente en alle toekomstige gebruikers van het terrein.
Op basis van de gebiedsvisie werd een concreet inrichtingsplan opgemaakt. In dit plan is er, naast de aandacht voor de recreant, ook gedacht aan de historische waarde van de batterij bunkers uit WO II.

De opruiming van deze camping heeft heel wat politieke moed gevergd. Vanwege de grote gevoeligheid, was er veel persaandacht en werd vanuit de Vlaamse overheid veel aandacht besteed aan de communicatie rond het belang van deze ingreep.

Waarom duurzaam?

Wat is er te bezoeken?

Na de herinrichting zal het gebied via de paden vrij toegankelijk zijn. Tip: de bunkers in het gebied vormen een uniek geheel aan onze kust en vormen daardoor waardevol en bezienswaardig erfgoed. Ook de bunkers zijn vrij toegankelijk.