N | F | D
Project

Photos: MDK, Miguel Berteloot

Contact

Miguel Berteloot
Agentschap voor  Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende

E miguel.berteloot@mow.vlaanderen.be

Réhabilitation Camping Cosmos

Défense robuste contre la mer prend la place du camping situé en dehors de la zone d’affectation appropriée

vacanciers


communication