N | F | D
Project

Contact

Vlaamse Landmaatschappij
Klaas De Smet
Velodroomstraat 28
8200 Brugge
Tel: +32 (0) 50 45 90 16
E: klaas.desmet@vlm.be

Agentschap voor Natuur en Bos
Wim Pauwels
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert 1-laan 1.2 bus 74
8200 Brugge
Tel: +32 (0) 50 45 42 80
E: wim.pauwels@lne.vlaanderen.be

Stad Oostende
Jacky Dereu
Tel. +32 (0)59 56 20 02
E: jacky.dereu@oostende.be

Groendienst stad Oostende
Eli Devriendt
Hooggeleedstraat 17
8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 70 34 11 
E: eli.devriendt@oostende.be
Guido Vandenbroucke
Tel. +32 (0) 477 85 41 38
E info@buitengoed.be 

Natuurpunt
Grote Keignaert: Pascal Louage
Tel. +32(0)486 56 46 93
E: pascallouage@hotmail.com
Zwaanhoek: E michiel.hostyn@gmail.com

 

  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Agentschap voor Natuur en Bos

Natuurinrichtingsproject ‘Oostends Krekengebied’ - UITMUNTEND PROJECT (**)

Natuur- en landschapsherstel

Waarom duurzaam?

De VLM en ANB benaderden dit project vanuit verschillende disciplines en hadden aandacht voor de ruimere omgeving van het Oostends Krekengebied. Aan de hand van vernieuwende studies ontwikkelden ze een visie voor het gebied op lange termijn, waarbij reeds rekening gehouden wordt met effecten van klimaatsverandering en recente inzichten en kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek. Met ruime aandacht voor inspraakmogelijkheden en communicatie naar de bewoners raakte dit project al snel bekend bij de bewoners in de nabije omgeving.
De innovatieve aanpak en uitwerking van dit project, met nieuwe inzichten en beheersovereenkomsten als gevolg, zijn een voorbeeld voor gelijkaardige projecten. Er is heel wat overleg gebeurd over de inrichting van de percelen met de beheerders/eigenaars van de percelen nl. Natuurpunt, ANB, Stad Oostende en  Buitengoed. Zij bouwen de reservaten uit in deze groengebieden en spreken af met de landbouwers over het te voeren beheer in de weilanden. De waterbeheerders, middenkustpolder, VMM en provincie, staan verder in voor het beheer van de waterlopen in het gebied.

Wat is er te bezoeken?

- Nieuw wandelpad  rond de Sluiskreek en Zoutekreek
- Kijktoren langs het kanaal Plassendaele- Nieuwpoort ter hoogte van de Zwaanhoek
- Stadsrandbos tss Oostende en Zandvoorde dat geplant en beheerd wordt door Stad Oostende en Buitengoed.