N | F | D
Project

Contact

Westtoer
Tim Provoost
Koning Albert I-laan 120 - 8200 Sint-Michiels
Tel. 050 30 55 00
E-mail: tim.provoost@westtoer.be
Website: www.westtoer.be

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM)
Tel. +32 (0) 50 40 35 30

iva Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 55 42 11

Recreatief medegebruik van de Vlaamse kustduinen (*)

Een aparte oplossing voor een apart probleem

In dit project maakt Westtoer werk van een inventarisatie en een kritische evaluatie van de mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de Vlaamse kustduinen. Daarbij wordt gelet op zaken zoals toegankelijkheid, onthaalvoorzieningen, recreatieve paden, speelmogelijkheden, enz.

In een volgende stap wordt een totaalplan voor het recreatief medegebruik van de kustduinen opgemaakt. Dit plan bevat een prioriteitenlijst voor de nog in te richten gebieden en geeft ook voorstellen voor de afstemming en de taakverdeling tussen de diverse overheden.

Voor een aantal zeewerende kustduinen worden innovatieve inrichtingsplannen opgemaakt. In de duinen van de Westkust tussen De Panne en Nieuwpoort wordt een wandelnetwerk met knooppunten-bewegwijzering gerealiseerd. Een communicatie- en sensibiliseringscampagne rond de toegankelijkheid en de recreatiemogelijkheden van de Vlaamse Kustduinen sluiten het project af.