N | F | D
Project

Foto's: Kristien Daem

Contact

Eli Devriendt
Groendienst Oostende
Hooggeleedstraat 17
8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 70 34 11 
E eli.devriendt@oostende.be

Werkten mee aan het project?


Groendienst Oostende: Eli Devriendt, Oswald Bil, Lies Van Lierde, Patrice Vanderbeke, Didier Jonckheere, Patricia Putzeys

Ontwerp en uitvoering
Technum i.s.m. Denis Dujardin, Katrijn de Roder, Bart Van Gassen, Frederik Dams,
Ruben Casier, Johan Egerickx, Jean-Marc Vigneron

Voetgangers- en fietsersbrug
Stabiliteit en architecturaal concept
Technum: Christophe Goffi, Bart Van Gassen, Filip De Clercq, 
Wim Van De Voorde
Architecturale detaillering
360 architecten

Biodiversiteitsstudie
Filip Jonckheere en Arnout Zwaenepoel

Ontwerp en illustratie educatieve modules
Martine Decroos en Philippe Van De Velde

Herinrichting Maria Hendrikapark - UITMUNTEND PROJECT (**)

Een park voor iedereen

Kwalitatieve open ruimte is des te belangrijker in een sterk verstedelijkte omgeving. Het Maria Hendrikapark in Oostende is bij jong en oud een populaire groene long in de badstad. Het 37 ha grote park werd geconcipieerd en aangelegd op het einde van de 19de eeuw, onder impuls van Koning Leopold II.

Zo is er de natuurlijke zone omgeven door een houtril: de Konijnenvijver en haar omgeving. Hier krijgt natuurontwikkeling alle kansen. Dood hout mag blijven liggen, wandelaars lopen in de hoogte op een vlonderpad en kunnen de natuurlijke kringloop van een bos volgen.


Naast de grondige wetenschappelijke voorbereiding van de herinrichting, is ook over het beheer en onderhoud goed nagedacht. Een beheersplan legt de visie voor het onderhoud van het park vast, waarbij vernieuwende concepten als extensief (en dus arbeidsarm) beheer meegenomen werden.

Het park mag niet als een eiland gezien worden. Daarom werd een nauwere verbinding tussen het park en haar stedelijke omgeving nagestreefd. Dit gebeurde onder andere door het voorzien van duidelijk herkenbare hoofdtoegangen, een ruim toegangsplein met parkeergelegenheid, nieuwe verbindingen tussen de hogere en lagere delen van het park, en als kers op de taart heeft een fietsers- en voetgangersbrug een echt aanzuigeffect voor zowel functioneel als recreatieve verplaatsingen.Waarom duurzaam?

De herinrichting van het Maria Hendrikapark kan gezien worden als een voorbeeldproject met aandacht voor verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling zoals : participatie van de gebruikers van het park, samenwerking tussen verschillende diensten, aandacht voor reductie van milieukosten en voorafgaandelijk wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.

Wat is er te bezoeken?

Het Maria-Hendrikapark is te allen tijde vrij toegankelijk.

 

 

(**) Uitmuntend projekt: bij het jureren van de projecten werd rekening gehouden met het vernieuwende karakter en de voorbeeldfunctie van het project voor de hele kustregio.