N | F | D
Project

Photos: Marc Leten, ANB

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos - Centrale Diensten, afdeling Beheer
Ilse Killemaes
Koning Albert II - laan 20, 1000 Brussel
Tel.: +32(0)2 553 82 80
E : ilse.killemaes@lne.vlaanderen.be

Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Afdeling West-Vlaanderen, cel Beheer
Beheerregio Kustzone
Zandstraat 255 - 8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel.: +32 (0)50 45 42 52

Acquisition dunes côtières précieuses

Protection perpétuelle des dunesVlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal,
Olmendreef 2 - 8660 De Panne

Site Internet: www.vbncdenachtegaal.be (le volet 'poort tot de natuur')